Gå till indexsidan för Borg

Index 1978-1992

Detta index innehåller Borg askar/set som funnits med i svenska Legokataloger som nya 1978-1992.
Listan är sorterad primärt på lanseringsår, och sekundärt på setnummer. årtalen anger vilken tidsperiod då seten förekommit i kataloger.
OBS att Legoset ofta förekommit i butik under längre tid än de funnits i katalogen.

375 Riddarborg 1978-1983
383 Riddareturnering 1979-1982
677 Riddare 1979-1982
Inget nytt 1980-1983
6010 Kärra 1984-85
6021 Turnering 1984-86
6022 Kärra 1984-86
6030 Katapult 1984-87
6040 Smedja 1984-85
6061 Belägringstorn 1984-86
6073 Borg 1984-85
6080 Borg 1984-87
6011 Kärra med kista 1985-86
6055 Fångtransport 1985-87
6102 6 Riddare 1985-87
6012 Spjutvagn 1986-88
6023 Jungfruns vagn 1986-88
6041 Vapenaffär 1986-88
6067 Värdshus med vakter 1986-88
6074 Borg 1986-89
6016 Kärra för väpnaren 1987-91
6017 Skepp/landstigningsbåt 1987-89
6035 Svarte Riddaren 1987-89
6049 Riddarens skepp 1987-91
6062 Murbräcka och värn 1987-89
6039 Dubbelkatapult 1988-92
6054 De laglösas träd 1988-92
6066 De laglösas grotta 1988-91
6085 Svarta borgen 1988-91
6103 3 riddare och 3 laglösa 1988-92
inget nytt 1989
6018 Röda draken 1990-92
6034 Spökhåla 1990-94
6042 Fångvagn 1990-92
6059 Försvarsmur och katapult 1990-93
6077 De laglösas flodborg 1990-92
6081 Spökborgen 1990-92
inget nytt 1991
6009 Svarte riddaren 1992-94
6038 Vargfolkets vagn 1992-94
6057 Svarta riddarnas skepp 1992-94
6075 Vargfolkets rövarnäste 1992-94
6086 Svarta riddarnas borg 1992-94
6020 Trollkarlens håla 1993-95
6043 Drakriddarnas katapult 1993-95
6048 Trollkarlens verkstad 1993-95
6056 Drakvagn 1993-95
6076 Drakgrottan 1993-95
6082 Drakborgen 1993-95
6105 Borgfigurer 1993-96
6008 Kung Leo 1995-97
6036 Borgrum med skelett 1995-96
6044 Kungens skattvagn 1995-96
6078 Borgtorn med vindbrygga 1995-96
6090 Kungaborgen 1995-97
6007 Greve Fladdermus 1997-98
6037 Häxan Matuldas drakskepp 1997-98
6047 Greve Fladdermus fångtransport 1997-98
6087 Häxan Matuldas gömställe 1997-98
6027 Fladdermusriddarnas katapult 1997-98
6097 Greve Fladdermus borg 1997-98
6031 Borgfigurer 1998