Tillbaka till min Legosida

LegoIndex

Ett försök att skapa ett index över främst 1980-talets Legoset i de teman som tillsammans kallades Legoland.
Grundtanken är att varje tema listas efter årtal och setnummer i en lång lista, där varje set beskrivs med en katalogbild,
namn samt vilka år det var med i svenska Legokataloger. Katalogbilden är dessutom länkad till en sida med länkar samt
eventuellt extramaterial/kommentarer.


Se länkar till de olika temana nedan

Legoland Borg

Legoland Pirat

Legoland Rymd

Legoland Stad

12v/4,5v Tåg (de med 80-talets gråa räls)

Fabuland


Om Legoset som inte finns med i någon katalog