En bataljon av imperiesoldater


En bataljon imperiesoldater - ett kompani från varje "våg" av blåa och röda soldater från Legos pirattema.
Det första, andra, och fjärde kompaniet ska ha full styrka med c:a 120 soldater och 5 officerare.
Det tredje kompaniet ska bli någon slags kombinerad högkvarters- och artillerienhet med färre soldater.
Det är fortfarande ett pågående arbete


Mindre delar av första och andra kompanierna på march.


En hästdragen kanon - dessa blir tredje kompaniets ansvar.


Första kompaniet - full styrka soldater, men behöver kompletteras med officerare.


Andra kompaniet - full styrka soldater, och officerare.


Fjärde kompaniet - Helt fulltaligt (men officerarna till höger behöver få andra huvuden så att de inte ser så lika ut.