Tillbaka till indexsidan för egna byggen

Lejontornet

När Lejonriddarnas borgar föll till fienden flydde spillrorna av dess arméer till rikets utkanter.
En riddare med en mindre grupp knektar förskansade sig i ett gammalt borgtorn i ödemarken vid gränsen.
De blev belägrade, men lyckades hålla tornet tills deras fiender började slåss inbördes, och behövde
sina soldater på annat håll.

Sedan följde många relativt fridfulla år, men nu har en gammal fiende uppenbarat sig på nytt
Interiör bottenvåningen

Interiör övervåningen